VVS & Kyla 22

82STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR PROCESSINSTALLATIONER

RA

Ange

  • omfattning av den processutrustning som ska styras...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • funktionskrav:

    verifierbart krav på egenskap hos byggnad, anläggning, del därav eller produkt vid bestämd användning (TNC 95)

Till toppen av sidan