VVS & Kyla 22
|
RA
STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT
Generation 
VVS & Kyla 22

81STYR- OCH ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR FASTIGHETSDRIFT

RA

Gränsdragning mot annat installationssystem eller... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • datanät:

  utrustning bestående av dataledningar och plintar för kopplingsändamål för att upprätta förbindelse med och mellan dataenheter

 • fläktrum:

  driftrum med fläkt, avsett för ventilationssystem (TNC 95); jämför driftrum

 • frekvensomriktare:

  anordning där konstant spänning och frekvens omvandlas till variabel spänning och frekvens

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • kanalisation:

  utrymme eller anordning avsedd att rymma kablar Exempel på kanalisation är kulvertar, kabelstegar, kabelrännor och rör för kablar.

 • reglering:

  sluten styrning där man på grundval av mätning av en utstorhet, den reglerade storheten, och jämförelse av denna med en instorhet, referensstorheten, strävar att bringa den reglerade storheten att anta ett mot referensstorheten nära svarande värde, oberoende av störstorheter som påverkar objektet (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/reglering Om mänskligt ingripande fordras för att uppnå en sluten krets, bör helst termen manuell styrning användas i stället för reglering. Manuell styrning betraktas vanligen som öppen, trots att en sluten krets kan tänkas i vilken sinnen, hjärna och muskler ingår. Se vidare SS 4010601. Figur AMA Begreppsbestämningar/reglering.

 • styrning:

  (i reglerteknik:) avsiktlig påverkan av egenskap i viss riktning Styrning kan indelas i manövrering, programstyrning och reglering. Se vidare SS 4010601

 • styrutrustning:

  regler, metoder och don som samverkar på ett logiskt sätt för att åstadkomma styrning (SS 4010601)

 • ställdon:

  don som överför styrsignal till mekanisk rörelse; jämför styrdon

Till toppen av sidan