VVS & Kyla 22

56.BVärmevattensystem

RA

Under denna kod och rubrik anges system med värmevatten... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • värmebärare:

    ämne för överföring av värmeenergi från en del av ett värmesystem till en annan del (TNC 95); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare Värmebärare bör inte benämnas värmemedium.

  • värmevatten:

    vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

Till toppen av sidan