VVS & Kyla 22

54.D/1Gassläcksystem - sprinklersystem

RA

Funktionsöversikt

Under denna rubrik redovisas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • potentialutjämning:

    elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande delar, inte tillhörande elinstallationen, får ungefär samma elektriska potential

Till toppen av sidan