VVS & Kyla 22

54.B/3Vattensläcksystem - brandpostsystem och stigarledningar

RA

Funktionsöversikt

Under denna rubrik redovisas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • brandpost:

  tappställe för vatten för brandsläckning (TNC 95)

 • inkoppling:

  inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

 • återsugningsskydd:

  anordning som hindrar strömning i icke avsedd riktning (TNC 95); jämför backventil, vakuumventil

Till toppen av sidan