VVS & Kyla 22

54.B/1Vattensläcksystem - sprinklersystem

Begreppsbestämningar

  • anslutning:

    anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

  • gränssnitt:

    gräns mellan två funktionsenheter, specificerad med avseende på bland annat funktioner, fysisk hopkoppling, signaler

  • inkoppling:

    inskärning i befintlig ledning för anslutning av ny ledning (Bygghandlingar 90)

Till toppen av sidan