VVS & Kyla 22

53.CCDammsugningssystem

RA

Hantering av damm kan medföra risker för dammexplosion. Det... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

  • PN:

    även nominellt tryck ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

  • stoft:

    fasta partiklar med olika dimensioner och ursprung, vilka i allmänhet kan hålla sig svävande någon tid i en gas (TNC 69) I vissa sammanhang används ordet damm som synonym till stoft, till exempel i samband med naturligt stoft eller stoft från partikelalstrande process (stenkrossning, tröskning och dylikt).

Till toppen av sidan