VVS & Kyla 22
|
AMA RA
Avloppsvattensystem
Generation 
VVS & Kyla 22

53.BAvloppsvattensystem

AMA

Självfallsledning ska förläggas med fall i hela sin... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Luftningsledningar som passerar yttertak ska samordnas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • dagvatten:

  tillfälligt förekommande, avrinnande vatten på ytan av mark eller konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvatten, framträngande grundvatten (TNC 95)

 • drifttryck:

  det tryck som normalt råder under drift (TNC 95)

 • PN:

  även nominellt tryck ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

 • spillvatten:

  i regel förorenat vatten från hushåll, industriell tillverkningsprocess, arbetsplats, serviceanläggning med mera (TNC 95); jämför avloppsvatten

Till toppen av sidan