VVS & Kyla 22
|
RA
Processvattensystem
Generation 
VVS & Kyla 22

52.DProcessvattensystem

RA

Funktionsöversikt

Under denna rubrik redovisas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • anslutning:

  anslutning av ny ledning till befintlig avstickare (Bygghandlingar 90)

 • dricksvatten:

  även konsumtionsvatten vatten tjänligt för förtäring, matlagning och dylikt (TNC 95); jämför kallvatten, tappvarmvatten

 • förbindelsepunkt:

  punkt där en fastighets installationssystem är kopplat till en leverantörsledning (TNC 95) För VA-installation avses den punkt där servisledning kopplas in till VA-anläggning. För gasinstallation avses den punkt där servisledning kopplas in till gasleverantörens distributionsnät. För fjärrvärmeinstallation avses den punkt där fjärrvärmenätet avslutas med servisventiler.

 • märkning:

  text som har till syfte att identifiera till exempel installationer. Märkning kan utföras med skylt, märkband, märkbricka eller liknande och placeras på eller i omedelbar närhet av det som ska märkas; jämför skyltning

Till toppen av sidan