VVS & Kyla 22
|
RA
Tappvattensystem
Generation 
VVS & Kyla 22

52.BTappvattensystem

RA

Funktionsöversikt

Under denna rubrik redovisas... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • beräkningstemperatur:

    temperatur som används för hållfasthetsberäkning

  • förbindelsepunkt:

    punkt där en fastighets installationssystem är kopplat till en leverantörsledning (TNC 95) För VA-installation avses den punkt där servisledning kopplas in till VA-anläggning. För gasinstallation avses den punkt där servisledning kopplas in till gasleverantörens distributionsnät. För fjärrvärmeinstallation avses den punkt där fjärrvärmenätet avslutas med servisventiler.

  • kallvatten:

    tappvatten som inte är värmt (TNC 95)

Till toppen av sidan