VVS & Kyla 19
|
AMA RA
Termisk isolering med rörskålar av styv cellplast på rörledning
Generation 
VVS & Kyla 19

RBB.14Termisk isolering med rörskålar av styv cellplast på rörledning

AMA

Isolervara

Rörskål av styv cellplast.

Montering

... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Vid behov av ångbroms för diffusionstät isolering ... Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

Till toppen av sidan