VVS & Kyla 19

PNU.512Ledningar av PE-rör, tryckrör

AMA

Rör ska vara märkta med

  • tillverkare...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • tryckklass
  • typ av polyetenmaterial, PE 80 eller PE...
Köp AMA VVS & Kyla Online för att ta del av innehållet.
Till toppen av sidan