Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med luftkyld kondensor

Till toppen av sidan