Vätskekylaggregat, typ enhetsaggregat, med vätskekyld kondensor

Till toppen av sidan