LUFTRENARE

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • sluttryckfall:

    (för luftfilter:) av tillverkare rekommenderat högsta tryckfall genom filter vid angivet luftflöde (TNC 69)

Till toppen av sidan