VÄRMEVÄXLARE

Begreppsbestämningar

  • brandteknisk klass:

    klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95)    Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

  • kanalsystem:

    (luftbehandling) alla kanaler som ingår i ett distributionssystem (TNC 95)    Komponenter i kanalsystem är antingen raka kanaler eller kanaldetaljer.

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95)    Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan