AXIALFLÄKTAR

Begreppsbestämningar

  • axialfläkt:

    fläkt i vilken luft eller annan gas passerar fläkthjulet i huvudsak parallellt med fläktaxeln (TNC 69); jfr radialfläkt, tvärströmsfläkt

  • fläkt:

    don försett med skovelhjul eller vingar och avsett för framdrivning av luft eller annan gas (TNC 95)

Till toppen av sidan