RADIALFLÄKTAR

Begreppsbestämningar

  • radialfläkt:

    fläkt i vilken luft eller annan gas tillförs fläkthjulet i huvudsak axiellt och lämnar fläkthjulet i huvudsak radiellt, parallellt med ett plan som är vinkelrätt mot fläktaxeln (TNC 69); jämför axialfläkt, tvärströmsfläkt

Till toppen av sidan