SANITETSENHETER OCH SANITETSUTRUSTNINGAR

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • fogmassa:

  massa avsedd att ta upp fogrörelser elastisk fogmassa fogmassa som efter härdning har ett övervägande elastisk beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge    Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • kulör:

  egenskap hos material att reflektera eller släppa igenom ljus med viss våglängdssammansättning (TNC 95); jämför färg

 • rostskyddsfärg:

  färg avsedd att på en yta av stål bilda ett skikt som hindrar eller avsevärt fördröjer korrosion (TNC 95); jämför rostskyddsgrundfärg, rostskyddstäckfärg

 • våtzon:

  duschzon i våtutrymme eller annan plats där det finns risk för vattenbegjutning; se figur AMA Begreppsbestämningar/våtzon Figur AMA Begreppsbestämningar/våtzon.

Till toppen av sidan