Värmerörslingor i golvkonstruktion

Begreppsbestämningar

  • nominellt tryck:

    betecknas PN ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan