VENTILER M M I VÄTSKESYSTEM OCH GASSYSTEM

Begreppsbestämningar

  • drift:

    åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

  • reglerområde:

    (för ventil:) område uttryckt i procent inom vilket en reglerventil följer en teoretisk öppningskarakteristik

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan