SPYGATTER

Begreppsbestämningar

 • anvisning:

  beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt (TNC 95)

 • brandteknisk klass:

  klass för indelning av material, beklädnader, golvbeläggningar, taktäckningar, ytskikt och byggnadsdelar med avseende på brandtekniska egenskaper (TNC 95)    Brandteknisk klass ska inte benämnas brandklass.

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • sil:

  don försett med hål eller nät för avskiljande av partiklar ur vätska (TNC 65); jämför filter

 • spygatt:

  golvavlopp utan luktlås (TNC 95); jämför golvbrunn

Till toppen av sidan