Rengöring av avloppsvattenledningar

Begreppsbestämningar

  • tappvatten:

    vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

Till toppen av sidan