Rengöring av ledningar för medicinsk gas

Begreppsbestämningar

  • gasinstallation:

    system av gasledningar och gasapparater inom en fastighet vilket är anslutet till servisledning eller gastank och är avsett för gasförbrukning inom fastigheten (TNC 95)

Till toppen av sidan