Rengöring av rörledningar

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • sil:

    don försett med hål eller nät för avskiljande av partiklar ur vätska (TNC 65); jämför filter

Till toppen av sidan