RÖRUPPHÄNGNINGSDON, EXPANSIONSELEMENT, RÖRGENOMFÖRINGAR M M

Begreppsbestämningar

  • expansionselement:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp längdförändring i rörledning

Till toppen av sidan