Luftningsanordningar på rörledning

Begreppsbestämningar

  • köldbärare:

    medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

  • värmevatten:

    vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

Till toppen av sidan