Kopplingsskåp för skydd av fördelningsrör, ventiler och kopplingar m m

Begreppsbestämningar

  • underhåll:

    verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

  • våtzon:

    duschzon i våtutrymme eller annan plats där det finns risk för vattenbegjutning; se figur AMA Begreppsbestämningar/våtzon Figur AMA Begreppsbestämningar/våtzon.

Till toppen av sidan