Rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad e d

Begreppsbestämningar

  • anvisning:

    beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt (TNC 95)

Till toppen av sidan