Rörgenomföringar i bjälklag med vattentät beläggning och rörgenomföringar i vägg med vattenavvisande eller vattentät beklädnad

Begreppsbestämningar

  • anvisning:

    beskrivning som anger metoder och hjälpmedel som under rådande förhållanden bör användas för att lösa en viss uppgift på lämpligaste sätt (TNC 95)

  • fixering:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

  • våtzon:

    duschzon i våtutrymme eller annan plats där det finns risk för vattenbegjutning; se figur AMA Begreppsbestämningar/våtzon Figur AMA Begreppsbestämningar/våtzon.

Till toppen av sidan