Rörgenomföringar i bjälklag eller vägg med skydd mot icke avsedd fixering

Begreppsbestämningar

  • fixering:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

  • fogmassa:

    massa avsedd att ta upp fogrörelser elastisk fogmassa fogmassa som efter härdning har ett övervägande elastisk beteende, det vill säga de kvarvarande spänningar som uppstår i fogmassan på grund av fogrörelser försvinner snabbt

Till toppen av sidan