Kompensatorer till rörledningar

Begreppsbestämningar

  • drifttemperatur:

    under drift normalt rådande temperatur

Till toppen av sidan