Expansionselement till rörledningar

Begreppsbestämningar

  • beräkningstryck:

    tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats    Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

  • expansionselement:

    (i rörsystem:) anordning som tar upp längdförändring i rörledning

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan