Ledningar av PEX-rör, tryckrör

Begreppsbestämningar

  • beräkningstemperatur:

    temperatur som används för hållfasthetsberäkning

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

Till toppen av sidan