RÖRLEDNINGAR M M

Begreppsbestämningar

 • DN:

  även nominell storlek (om rör:) numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörledningssystem, dock inte för komponenter betecknade med ytterdiameter eller gängstorlek (TNC 95)    I de fall föreskrift är anknuten till storlek för DN och aktuell rörtyp inte omfattas av ovanstående begreppsförklaring avses med DN närmast motsvarande dimension som används för den aktuella rörtypen.    Beteckningen DN hänför sig till nominell diameter, en benämning som dock bör undvikas, liksom den äldre benämningen anslutningsnummer.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • fixering:

  (i rörsystem:) anordning som tar upp reaktionskraft i rörledning

 • fästdon:

  don för permanent mekanisk förbindning mellan flera skikt eller föremål (TNC 95) (i rörsystem:) anordning för montering av rörledning i avsett läge    Exempel på fästdon är spik, nit, mutter, spikplåt, expanderdon.

 • givare:

  don som mäter, indikerar eller larmar samt överför resultatet för presentation lokalt eller på annan plats

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • mätare:

  don som endast presenterar mätvärde lokalt.

 • mätvärde:

  värde erhållet vid mätning (TNC 98)    Mätvärde kan vara korrigerat eller okorrigerat värde (visst värde). Mätvärde kan vara värde från enstaka mätning eller medelvärde från upprepade mätningar.

 • stomljud:

  ljud som fortplantas via en byggnads stomme (TNC 95)

 • styrning:

  (i rörsystem:) anordning för att utan fast inspänning hindra riktningsförändring av rörledning

 • tappvatten:

  vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

 • tillverkare:

  I AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • tryckmätare:

  visande mätdon för mätning av tryck i gaser och vätskor

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

Till toppen av sidan