Avsyrningsfilter

Begreppsbestämningar

  • behållare:

    kärl innehållande vätska eller gas och främst avsett för lagrings- eller processändamål    Behållare används som sammanfattande beteckning för tryckkärl, vakuumkärl och öppen cistern.

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

Till toppen av sidan