Spärrfilter

Begreppsbestämningar

  • spärrfilter:

    filter som ur ett gasflöde avskiljer partiklar genom adhesion till och kollision med filtermaterialet (TNC 69); jfr textilfilter

Till toppen av sidan