Apparater för rening av gasformigt medium

Begreppsbestämningar

  • absorption:

    även ljudabsorption reducering av ljudenergin genom energiupptagning hos ett ämne (TNC 95); jämför ljuddämpning Ordet (ljud)absorption bör inte användas i betydelsen "(ljud)absorptionsarea".

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • rökgas:

    (inom uppvärmningstekniken:) gas från förbränning av fast eller flytande bränsle (TNC 95); jämför avgas, brandgas

Till toppen av sidan