Avskiljare för rening av flytande medium

Begreppsbestämningar

  • avskiljare:

    don som avlägsnar föroreningar ur gas eller vätska (TNC 81)    Avskiljare inom gasbehandlingsområdet indelas vanligen i stoftavskiljare, droppavskiljare, gasavskiljare och luftfilter. Med avseende på arbetssätt kan avskiljare hänföras till någon av följande typer: mekanisk avskiljare, till exmpel cyklon, fallkammare, galler; elektrostatisk avskiljare, t ex elektrofilter; avskiljare med spärrverkan, till exempel droppavskiljare, sandfilter, textilfilter; våtavskiljare, till exempel våtskrubber; kemisk avskiljare, till exempel droppavskiljare, gasavskiljare, avskiljare med adsorptionsverkan, till exempel adsorptionsfilter, kolfilter.

Till toppen av sidan