Apparater för rening av flytande medium

Begreppsbestämningar

  • avloppsvatten:

    vatten, i regel förorenat, som avleds i rörledning, dike eller dylikt (TNC 95); jfr spillvatten

Till toppen av sidan