Avspänningskärl

Begreppsbestämningar

  • avspänningskärl:

    kärl i ett vätskesystem (pannanläggning med effekten >100 kW och vätsketemperatur >120 °C) avsett att avskilja ånga från hetvatten vid utblåsning från säkerhetsventil

  • vattenlås:

    luktlås där hindret för fri gasgenomströmning utgörs av vatten i en särskilt utformad ledning, vanligen U-formad (TNC 95); jämför luktlås

Till toppen av sidan