Tryckkärl för olja eller drivmedel

Begreppsbestämningar

  • K-cistern:

    (för brandfarlig vätska:) cistern som är tillverkad av material med god korrosionsbeständighet, till exempel plastbelagd betong, syrafast stål, plastbelagt stål, termoplast eller glasfiberarmerad härdplast (TNC 95); jfr S-cistern

  • tryckkärl:

    en behållare som konstruerats och tillverkats för att innehålla fluider under tryck. Till tryckkärlet räknas sådana delar som är direkt fogade till behållaren fram till anslutningspunkten till någon annan anordning. Ett tryckkärl kan innehålla ett eller flera rum (AFS 2005:3)

Till toppen av sidan