Slutna expansionskärl med gemensamt vätske- och gasrum

Begreppsbestämningar

  • expansionskärl:

    öppen eller sluten behållare i ett vätskesystem avsedd att ta upp de förändringar i systemets vätskevolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen (TNC 95)

  • PN:

    även nominellt tryck ur en talserie valt värde på övertryck utgörande grund för beräkning av i rörledning ingående komponent

Till toppen av sidan