Slutna expansionskärl

Begreppsbestämningar

  • expansionskärl:

    öppen eller sluten behållare i ett vätskesystem avsedd att ta upp de förändringar i systemets vätskevolym som under drift uppkommer genom variationer i temperaturen (TNC 95)

Till toppen av sidan