KYLKOMPRESSORER

Begreppsbestämningar

 • entreprenör:

  den som åtagit sig en entreprenad (TNC 95)

 • kylmedel:

  medium, till exempel luft, vatten, som bortför värme från värmeavgivande delar; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare    Kylmedel kan i en värmepump- eller värmeåtervinningsanläggning även vara värmebärare. Figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare.

 • köldbärare:

  medium (vätska) som utan tillståndsförändring transporterar värme från värmekälla till värmepump eller från kylställe till kylanläggning; se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • köldmedium:

  medium som är avsett att användas i ett köldmediesystem och som vid en viss temperatur och ett visst tryck tar upp värmeenergi och vid en högre temperatur och ett högre tryck avger värmeenergi, vanligen med ett ändrat aggregationstillstånd (SFS 2007:846); se figur AMA Begreppsbestämningar/köldbärare

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 98); jämför kontroll

 • underhåll:

  verksamhet som syftar till att bibehålla ett visst objekt i brukbart skick (TNC 98); jämför drift

 • värmeväxlare:

  apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95)    Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan