VAKUUMPUMPAR

Begreppsbestämningar

 • beräkningstryck:

  tryck för vilket ett tryckkärl har hållfasthetsberäknats    Beräkningstrycket är lika med högsta tillåtet drifttryck, eventuellt med vissa tillägg.

 • drift:

  åtgärder för att hålla en fastighet, installation eller dylikt i funktion (TNC 95); jämför underhåll    Till driften räknas till exempel administration, försörjning med energi och vatten.    Åtgärder som vidtas med större intervall än ett år räknas vanligen till underhåll.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • vibrationsdämpare:

  elastisk komponent som anbringas mellan ett vibrerande föremål och omgivande konstruktion för att minska överförda vibrationer

Till toppen av sidan