PUMPAR, KOMPRESSORER M M

Begreppsbestämningar

  • ljudnivå:

    även bullernivå vägt medeltal av ljudtrycksnivån för ljud inom det hörbara frekvensområdet (TNC 95)    Ljudnivån bestäms med ljudnivåmätare.    Vägningskurvorna A, B och C som avses motsvara en normalhörande människas ljuduppfattning har standardiserats. Ljudnivån betecknas LA, LB eller LC och anges i dB.

  • mätning:

    bestämning av storhetsvärde

Till toppen av sidan