TAPPVATTENVÄRMARE

Begreppsbestämningar

 • märkeffekt:

  numeriskt värde av uteffekt enligt märkdata (TNC 95)

 • säkerhetsventil:

  ventil som är betingad av säkerhetsskäl och som automatiskt släpper ut ånga, vatten eller annan gas eller vätska från en ledning, behållare, panna eller dylikt vid ett visst övertryck hos gasen eller vätskan (TNC 95)

 • tappvatten:

  vatten som distribueras i rörledningssystem och som är åtkomligt via tappventil eller annan utloppsarmatur (TNC 95)

 • vakuumventil:

  ventil som automatiskt släpper in luft i ledning, behållare eller dylikt vid visst undertryck (TNC 95); jämför backventil, återsugningskydd

 • vattenvärmare:

  apparat för värmning av tappvarmvatten eller värmevatten (TNC 95)

 • värmevatten:

  vatten använt som värmebärare (TNC 95); jämför hetvatten

Till toppen av sidan