Köldmedievärmeväxlare

Begreppsbestämningar

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • värmeväxlare:

    apparat för värmeöverföring från ett medium till ett annat (TNC 95)    Värmeväxlare kan användas till både värmning och kylning.

Till toppen av sidan