Fläktförångare för klimatstyrning

Begreppsbestämningar

  • filter:

    anordning som har till uppgift att avskilja och kvarhålla ämnen i passerande gas eller vätska, till exempel luftfilter, vattenfilter (TNC 95); jämför luftfilter

  • förångare:

    värmeväxlare i vilken köldmedievätska förångas under värmeupptagning från det medium som ska kylas

  • galler:

    även luftgaller luftdon utformat som ett spjälverk (TNC 69) Luftgaller kan förses med spjäll eller med ställbara lameller för strypning och riktning av luftflödet.

Till toppen av sidan